У оквиру Општинске управе општине Пландиште обављају се изворни и поверени послови заштите и унапређења животне средине који се односе на:

Дозволa за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада

Контакт:

Наташа Боројевић

Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs