U okviru Opštinske uprave opštine Plandište obavljaju se izvorni i povereni poslovi zaštite i unapređenja životne sredine koji se odnose na:

Dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada

Kontakt:

Nataša Borojević

Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište
E-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs