U okviru Opštinske uprave opštine Plandište obavljaju se izvorni i povereni poslovi zaštite i unapređenja životne sredine koji se odnose na:

Dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada
Lokalni registar izvora zagađivanja

 

 

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka („Sl. glasnik RS“ br. 91/2010 i 10/2013).

Za potrebe registra prikupljaju se:

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  • Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:
    Opštinska uprava opštine Plandište, Služba za urbanizam, građevinarstvo  i zaštitu životne sredine, Plandište  ul. Vojvode Putnika 38.
  • Jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu:

natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Kontakt telefon: 062/8098620

 

 

 

 

Kontakt:

Nataša Borojević

Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište
E-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs