Svi zahtevi za izdavanje lokacijskih uslova, građavinskih dozvola, prijave radova, prijave izgrađenih temelja, prijava objekata u konstruktivnom smislu i rešenja po članu 145 od 01.01.2016. godine podnoste se elektronskim putem OVDE.

Iznose REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI za podnošenje zahteva možete pogledati ovde.
Iznose OPŠTINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI za podnošenje zahteva možete pogledati ovde.

– Uputstvo – pribavljanje vodnih akata
– Uputstvo – priključenje na javni put
– Uputstvo – zaštita od požara
– Uputstvo – ODS Elektrodistribucija

Svi dokumenti za izdavanje lokacijskih uslova, građavinskih dozvola, prijave radova, prijave izgrađenih temelja, prijava objekata u konstruktivnom smislu i rešenja po članu 145 od 01.01.2016. godine koji su podneti putem Elektronske objedinjene procedure možete pogledati ovde.


Objavljena dokumenta:

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i odredbama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure donete su sledeće odluke:

Kontakt:

Borislav Rodić
Telefon: 013/861-904
E-mail: borislav.rodic@plandiste-opstina.rs