Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

План инспекцијског надзора

План инспекцијског надзора за 2017./2018. годину можете погледати овде.

За више информација можете посетити сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Контакт:

Просветни инспектор: Татјана Ђорђијевски
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 7)
Е-маил: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs