Tridesetprva sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 10.02.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac. Predloženi saziv sednice bio je dopunjen, tako da je na 31. sednici Veća ukupno bilo 7 tačka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa 29. i 30. sednice Opštinskog veća većnici su prvo razmatrali i usvojili Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2016. godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85. i 87. Zakona o zaštiti životne sredine. U okviru ove tačke je rečeno da je Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za unapređenje i zaštitu životne sredine u 2016. godini planirano 10.750.000,00 dinara. Ukupan prihod od Naknade za zaštitu životne sredine u 2016. godini je bio 7.058.541,17 dinara. Ukupan rashod od 3.857.067,25 dinara bio je za suzbijanje ambrozije, unapređenje i održavanje zelenila, za zaštitu spomenika prirode, za tretiranje komaraca, suzbijanje krpelja, upravljanje otpadom i dodatcija nevladinim organizacijama. Većnici su zatim razmatrali i usvojili i Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu. Ovim Programom je planirano 16.400.000,00. Članovi Opštinskog veća su razmatrali i usvojili i Predlog Konkursa za prijavu programa i projekata u oblasti sporta koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Plandište za 2017. godinu a koji ove godine ima značajnih novina što se konkurisanja tiče. Sportski klubovi, udruženja kao i sam Sportski savez, za sredstva iz opštinskog budžeta će konkurisati isključivo putem projekata. Većnici su na 31. sednici Opštinskog veća prihvatili i Inicijatvu Vlade APV koja je osnovač JP “Zavoda za urbanizam Vojvodine” da suosnovači budu lokalne samouprave radi ostvarivanja saradnje od zajedničkog interesa iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i drugihg stručnih poslova iz okvira delatnosti za koju je Zavod osnovan. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.