ZELENO SVETLO ZA REGIONALNU RAZVOJNU AGENCIJU “JUŽNI BANAT” DOO PANČEVO

Poslednja, 9. sednica Skupštine opštine Plandište u prošloj godini, radnog i svečanog karaktera, održana je u sredu 28.12.2016. godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, bilo je ukupno 4 tačke. Odbornici SO Plandište su prvo razmatrati Predlog Odluke o usvajanju predloga teksta Ugovora o osnivanju Regionalne razvojne agencije “Južni Banat” DOO Pančevo. U okviru ove tačke rečeno je da se Regionalna razvojna agencija “Južni Banat” doo Pančevo osniva kao privredno društvo sa ograničenom odgovornošću i da su osnivači Agenicije Grad Pančevo, Grad Vršac, Opštine Kovin, Kovačica, Alibunar, Bela Crkva, Plandište i Opovo i Građevinsko preduzeće FINNET INŽENJERING DOO Pančevo i HITEM, Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, Vršac.

Prema Ugovoru o osnivanju Regionalne razvojne agencije “Južni Banat” doo, između ostalog, Društvo obavlja i sledeće poslove: učestvuje u pripremanju i sprovođenju razvojnih dokumenata i prati njihovu realizaciju na nivou regiona i jedinica loklane samouprave, sarađuje sa organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i jedinicama lokalne samouprave u pripremi lokalnih razvojnih planova, predstavalja interes regiona u odnosima sa Razvojnom agencijom Srbije i u okviru nadležnosti učestvuje u realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata. Takođe, Društvo obavlja poslove međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje, iz svoje nadležnosti.

Nakon toga, odbornici su doneli Odluku o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište. U okviru ove tačke, rečeno je da je donošenje nove Odluke usklađivanje sa Zakonom o matičnim knjigama kao i stvarnim stanjem zaposlenih matičara, obzirom da zbog zabrane zapošljavanja, opština Plandište nije u mogućnosti da poveća broj zaposlenih, da bi u svakom naseljenom mestu bio matičar. Predlog je da se dva manja naseljena mesta spoje u jedno matično područje. Tako će opština ubuduće imati 8 matičnih područja, Plandište (Plandište i Laudonovac, Velika Greda, Dužine (Dužine i Markovićevo), Jermenovci (Jermenovci i Barice), Kupinik (Kupinik i Veliki Gaj), Margita, Miletićevo (Miletićevo i Banatski Sokolac) i Stari Lec (Stari Lec i Hajdučica).

Na 9. Sednici SO Plandište, odbornici su dali i saglasnosti na Statut JP “Polet” Plandište. Odborničkih pitanja nije bilo.