15. sednica Skupštine Opštine Plandište zakazana je za 14.07.2017. godine u 10 časova u maloj sali. Na ovoj sednici odbornici će razmatrati 3 tačke dnevnog reda. Izjašnjavaće se o predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu (drugog dopusnkog budžeta), kao i o predlogu Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti. Kao treća tačka dnevnog reda predložena su odbornička pitanja.