Nova, 48. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 08.09.2017. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 6 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa poslednje sednice, na dnevnom redu je prvo Utvrđivanje Predloga Pravilnika o korišćenju mobilnih telefona a zatim i Predlog Zaključka o usvajanju Osme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu i Predlog Rešenja o ustupanju drva Centru za socijalni rad Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.