Покреће се поступак јавне набавке 9/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности ”Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији Општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији Општине Пландиште”.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на додатна питања можете преузети овде.

Одговоре на додатна питања можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top