Opštinska uprava opštine Plandište, na osnovu člana 54. stav 6 i 7. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br.36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr..), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Upravljač Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ JP „Polet“ Plandište doneo je predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2018-2028. godine. Uvid u predlog Plana može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova ili na sajtu opštine www.plandiste-opstina.rs, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na predlog Plan preko pisarnice Opštinske uprave ili na e-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Stari Park u Velikom Gaju“ za period 2017-2027. godine možete pogledati ovde.