Obaveštavamo Vas da su dana 17.01.2017. usvojeni novi konkursi Razvojnog fonda APV.

Od novih uslova posebno izdvajamo:

1. Smanjen odnos potrebne vrednosti hipoteke i iznosa kredita

  • 1,5 : 1 ukoliko je obezbeđenje poljoprivredno zemljište
  • 2:1 ukoliko je obezbeđenje nekretnina ili građevinsko zemljište

2. Mogućnost ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

3. Smanjeni minimalni uslovi kod svih Konkursa

4. Smanjena naknada za obradu kreditnog zahteva (sa 10.000,00 dinara smanjena na 5.000,00 dinara)

Tekstove konkursa možete pogledati ovde.