Na osnovu tačke III alineje 3 Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture broj 501-19/2016-II od 18. 05. 2016. godine, a u skladu sa članom 6 Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu. („Službeni list opštine Plandište“, broj 28/2016 i 11/2017), deo IV Tačka 7 Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 7/2017) i na osnovu Zaključaka o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva broj 501-21/2017-III od 22.06.2017. godine, Komisija za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture raspisuje Javni poziv za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područijima Opštine Plandište u toku 2017. godine.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.