Izlaže se na javni uvid u celosti Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije kompleksa biogasnog postrojenja „Alter biogas I“, u periodu od 01.09.2017. do 08.09.2017. godine svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Urbanistički projekat će biti izložen u maloj sali Skupštine opštine Plandište, ulica Vojvode Putnika 38 u Plandištu.

Rešenje o izlaganju Urbanističkog projekta biogasnog postrojenja „Alter biogas I” na javni uvid možete preuzeti ovde.