Na 93. Sednici Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, većnici su utvrdili Predlog Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da budžet utvrđen na iznos od 511 miliona dinara koliko je planirano iu rashodnom delu.

            Nakon toga većnici su urtvrdili i Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za koje je rečeno da nisu uskladivane od 2014. godine. Usvojena je i Odluka o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“. Važna Odluka koja je razmatrana jeste o bespovratnom sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Plandište učestvuje u finanasiranju aktivnosti održavanja. Na poslednjoj sednici Veća utvrđen je i Predlog Odluke o proširenim pravima finansijske podrške porodici sa decom. U okviru ove tačke je rečno da je u 2018. godine, do sada na teritoriji opštine rođeno 60 beba a daje prošle godine ukupno rođeno 90 beba.

              Na 93. sednici Opštinskog veća većnici su utvrđivali Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanju ovlašćenja predsedniku opštine Plandište za potpisivanje Aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu a onda su razmatrali Program rada i Finansijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2019. godinu i utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan. Većnici su utvrdili i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište a nakon toga su razmatrali Program rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2019. godinu. Na poslednjoj sednici Opštinskog veća razmatani su i Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište za 2019. godinu, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad Plandište, Crvenog krsta Plandište i JP „Polet“ Plandište.

              U sazivu 93. sednice Opštinskog veća bilo je i razmatranje Finansijskog plana sve tri osnovne škole sa teritorije opštine Plandište i predškolske ustanove Srećno detinjstvo“ za 2019. godinu.

Na dnevnom redu ove sednice bile su i Mesne zajednice, odnosno Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, MZ Margita, Markovićevo, Miletićevo, Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica za 2019. godinu.

Nakon toga, utvrđeni su Predloga Rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište, Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovu „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2019. godinu i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Na osnovu ovog poslednjeg Rešenja, sledi isplata novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 dinara u deset mesečnih rata studentima prve godine koji su studije upisali na državnim fakultetima. U opštini Plandište će ovu pomoć primiti 31 student.