Autor: dragoslav

IZVEŠTAJ SA 125. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE – KONKURS ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA PRVE GODINE

Pre usvajanja dnevnog reda 125. sednice Opštinskog veća opštine Plandište predsedavajući, predsednik opštine Jovan Repac je predložio dopunu dnevnog reda sa još dve tačke tako da je na ovoj sednici ukupno bilo 8 tačaka dnevnog reda. Posle usvajanja zapisnika sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrati i utvdili Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine. Tačka se tiče novog člana veća, Manuele Kornja koja će u buduće biti zadužena za oblast Zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti praćenja stanja komunalne delatnosti, korišćenja građevinskog zemljiša i poslovnog prostora, kao i funkcionisanja mesnih zajednica. Nakon toga većnici su usvojili Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište. Na 125. sednici Opštinskog veća većnici su bili upoznati sa Predlogom Konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2019/2020 godinu. Uslovi konkursa su da studenti imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište, da su upisali prvu godinu studija prvog stepena na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, da imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište najmanje 12 meseci pre raspisivanja Konkursa, da prvi put upisuju prvu godinu studija i da nisu u radnom odnosu. Nakon toga, većnici su razmatrali i usvojili Program unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite starim licima opštine Plandište radom terenskih službi a zatim...

Opširnije

OBAVEŠTENJE O PREKIDU ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Na osnovu člana 16 Zakona o komunalnim delatnostima ( Sl.Glasnik RS br.88/2011, 104/2016 i 95/2018) obaveštavamo  naslov da će dana 28.09.2019. zbog radova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Plandište doći do prekida isporuke vode  korisnicima u sledećim ulicama: Vojvođanska – u delu od Karađorđeve do ribnjaka „Bager“ Sinđelićeva – u delu od Vojvode Putnika do Prvomajske Hajduk Veljka – u delu od Vojvode Putnika do motela „Platan“ Nikole Tesle – cela Đure Jakšića – cela Prvomajska – u delu od Sinđelićeve do Karađorđeve Kod Banatplasta – cela Prekid isporuke vode trajaće u  periodu od 08,00 -17,00...

Opširnije

IZVEŠTAJ SA 124. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

            Poslednja, 124. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u sredu, 25.09.2019. godine. Sednica kojom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac na dnevnom redu je imala 17 tačaka. U radu sednice učestvoali su svi većnici.             Posle usvajanja zapisnika sa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 i 123 sednice Opštinskog veća opštine Plandište većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Mišljenja kojim se podržavaju primedbe Predsednika opštine Plandište na čl. 4 Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije dostavljene Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U okviru ove tačke je rečeno da je uvidom u Nacrt zakona o izmenama i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije uočeno da ima grešaka koje se odnose na opštinu Plandište. Zato je predsednik opštine stavio primedbe na osnovu kojih bi trebalo da se urade ispravke.             Nakon toga, većnici su razmatrali Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Plandište za 2019. godinu i period januar – jun 2019. U prvih šest meseci procenat izvršenja budžeta, je 35,18 %. Ukupni izdaci iznosili su 252.993.178,97 dinara. Većnici su razmatrali i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godine (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da se Treći dopunski budžet planira na višem nivou za 17.054.371,00 dinar jer je povećan priliv novčanih sredstava od viših nivoa vlasti.             Većnici...

Opširnije

OBAVEŠTENJE O PREKIDU ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Zbog radova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Plandište u petak 20.09.2019. u vremenu od 8 do 17 časova doći će do prekida isporuke vode  korisnicima u sledećim ulicama: Miloša Crnjanskog u delu od Vuka Karadžića do Jovana Cvijića i Šumadinska do broja 15. Zbog radova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Plandište u ponedeljak 23.09.2019. u vremenu od 8 do 17 časova doći će do prekida isporuke vode  korisnicima u sledećim ulicama: Sterijina, Gavrila Principa, Miroslava Antića, Jovana Cvijića i Šumadinska pola...

Opširnije

OBAVEŠTENJE O PREKIDU ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Na osnovu člana 16 Zakona o komunalnim delatnostima ( Sl.Glasnik RS br.88/2011, 104/2016 i 95/2018) obaveštavamo  naslov da će dana 13.09.2019. zbog radova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Plandište doći do prekida isporuke vode  korisnicima u sledećim ulicama: Vuka Karadžića  Miloša Crnjanskog Šumadinskoj     (u delu od Miloša Crnjanskog do rasadnika) Vojvođanskoj      (u delu od broja 79 do Miloša Crnjanskog (Partizanska)) Prekid isporuke vode trajaće u  periodu od 08,00-17,00...

Opširnije

Arhiva: