Author name: Opština Plandište

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Пландиште покренула поступка за израду Измена и допуна просторног плана …

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Прочитај више »

ИЗВЕШТАЈ СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 43. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у уторак, 06.06.2017. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац, укупно је било 7 тачака. Поред предложених које су уследиле након усвајања записника са претпоследње две седнице Општинског већа, председник је већницима предложио и ставио на гласање допуну дневног реда са …

ИЗВЕШТАЈ СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 12/2017

Предмет јавне набавке је јавна набавка услуге – одржавање информационог система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе Пландиште у Пландишту, која ће се спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2.) Закона о јавним набавкама. Општина Пландиште у својству наручиоца позива Институт Михајло Пупин …

Покреће се поступак јавне набавке 12/2017 Прочитај више »

НАЈАВА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 43. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за уторак, 06.06.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 5 тачака. После усвајања записника са 41. и 42. седнице већници ће прво разматрати Утврђивање Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2016. годину, а након тога и Утврђивање Предлога Одлуке о условима …

НАЈАВА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 11/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ“. …

Покреће се поступак јавне набавке 11/2017 Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЈЕДИНАЧНИ ПОЗИВ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Вршац – општина Пландиште, отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2017. години. Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09:00 до 11:00 часова дана 02.06.2017. и 09.06.2017. године у Центру Министарства одбране Вршац – …

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЈЕДИНАЧНИ ПОЗИВ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА Прочитај више »

ИЗВЕШТАЈ СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, НОВИ ДИРЕКТОР ЈП “ПОЛЕТ ” На последњој, 13. седници Скупштине општине Пландиште којом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо, пре усвајања дневог реда, предложена је допуна са још шест тачака које се односе на разрешења и именовања нових чланова у Одбору за информисање, Управном одбору КОЦ”Вук Краџић” и Надзорном одбору Дома здравља …

ИЗВЕШТАЈ СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Захтев за давање сагласности на увођење цене комуналне услуге

У складу са члановм 28. Закона о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011 и 104/2016), Јавно предузеће “Полет” Пландиште подноси захтев за давање сагласности од стране оснивача на увођење цене комуналне услуге – наканде за водомере у складу са чланом 27. став 3. Одлуке о јавном водоводу (Сл. лист Општине Пландиште бт. 10/2015). Комплетан текст …

Захтев за давање сагласности на увођење цене комуналне услуге Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 7/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац – корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „Адаптација и санација објекта – свлачионице за …

Покреће се поступак јавне набавке 7/2017 Прочитај више »

Извод из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС “број:61/2006, 65/2008, 41/2009 и 112/2015) и члана 15. тачка 21. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број:16/2008, 17/2012 и 3/2015), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-11-03726/2017-14 од 15.05.2017 године, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана …

Извод из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину Прочитај више »

Scroll to Top