Autor: dragoslav

OBAVEŠTENJE

U nedelju 11.08.2019. godine održaće se izbori za Savet mesne zajednice. Glasanje će trajati od 7 do 20 časova. Glasač može da glasa samo ako sa sobom ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana. PREGLED BIRAČKIH MESTA 1 DOM KULTURE BANATSKI SOKOLAC, ŠKOLSKA BR. 16 2 MESNA KANCELARIJA BARICE, MARŠALA TITA BR. 44 3 MESNA ZAJEDNICA VELIKA GREDA, MARŠALA TITA BR. 114 4 LOVAČKI DOM VELIKI GAJ, DOSITEJA OBRADOVIĆA BR. 34 5 MESNA ZAJEDNICA DUŽINE, BRATSTVA JEDINSTVA BR. 34 6 MESNA ZAJEDNICA JERMENOVCI, MARŠALA TITA BR. 64 7 OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ KUPINIK, VUKA KARADŽIĆA BR. 1 8 MESNA KANCELARIJA MARGITA, BRATSTVA JEDINSTVA BR. 60 9 DOM KULTURE MARKOVIĆEVO, BEGEJSKA BR. 20 10 OŠ „JOVAN STERIJA POPOVIĆ“ MILETIĆEVO, TRG SVETOZARA MILETIĆA BB 11 DOM KULTURE – DISKOTEKA PLANDIŠTE, VOJVODE PUTNIKA BR. 58 12 MESNA ZAJEDNICA STARI LEC, ŽELEZNIČKA BR. 23 13 MESNA ZAJEDNICA HAJDUČICA, JANKA ČMELIKA BR. 33                                                                                                OPŠTINSKA...

Opširnije

OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU KOMARACA

Preduzeće „EKO-SAN PLUS“ doo iz Beograd-Zemun obaviće zaprašivanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište (sva naseljena mesta) u ponedeljak 5. avgusta 2019. godine u vremenu od 19-23 sata. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, preparatom DELTAMETRIN. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 kilometara od mesta tretmana. Bliže informacije možete dobiti na broj telefona:...

Opširnije

PREKID ISPORUKE VODE ZA 24.07.2019.

ZBOG RADOVA NA SANACIJI ČVORIŠTA VODOVODNE MREŽE PLANDIŠTE, DANA 24.07.2019.U VREMENU OD 08 DO 17 ČASOVA, DOĆI ĆE DO PREKIDA ISPORUKE VODE U SLEDEĆIM ULICAMA:   PAŠNJAČKOJ  ULICI – U DELU OD  HAJDUK VELJKA  DO SINĐELIĆEVE, ILINDENSKOJ  ULICI – U DELU OD  HAJDUK VELJKA  DO SINĐELIĆEVE, ILINDENSKOJ   ULICI – U DELU OD  SINĐELIĆEVE DO ZMAJ JOVINE  I PREKO PRUGE SINĐELIĆEVOJ ULICI – U DELU OD PAŠNJAČKE DO VOJVODE PUTNIKA ZMAJ  JOVINOJ  ULICI – OD ILINDENSKE DO VOJVODE...

Opširnije

JAVNA NABAVKA 18/2019 – ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA IS LPA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PLANDIŠTE

Na osnovu tačke II Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 4-223/2019-01-IV godine, a u vezi sa članom 36. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) Naručilac: Opštinska uprava opštine Plandište, Vojvode Putnika 38, 26360 Plandište, Poziva: Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, da podnese ponudu u postupku Javne nabavke usluga – održavanje informacionog sistema odeljenja lokalne poreske administracije za potrebe Opštinske uprave Plandište. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja možete preuzeti ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati...

Opširnije

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 10/2019 – NABAVKA OPREMANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE-LADA NIVA SA DODATNOM OPREMOM

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa  www.plandiste-opstina.rs  poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku „NABAVKA OPREMANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE-LADA NIVA SA DODATNOM OPREMOM“. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde. Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde....

Opširnije

Arhiva: