Autor: dragoslav

25. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE – USVOJEN BUDŽET ZA 2019.

Poslednjom, 25. sednicom Skupštine opštine Plandište koja je održana 20.12.2018. godine, predsedavao je predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Odbornici su razmatrali i jednoglasno usvojili 34 tačke dnevnog reda. Prvo je razmatran i usvojen novi Statuta opštine Plandište. U vezi sa tim je rečeno da se novi Statut donosi zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Sledeći je bio budžet za 2019. godinu koji je projektovan na iznos od 511 miliona dinara. Kako je u okviru ove tačke rečeno, novi budžet je povećan za 6,9% u odnosu na realizaciju budžeta za 2018. godinu. Rečeno je da je budžet rađen prema uputstvima Ministarstva finasija Republike Srbije. I u narednoj godini najveći priliv sredstava u budžet opštine Plandište zu 2019. godini očekuje se iz transfera viših nivoa vlasti, 195 miliona dinara i od prihoda na imovinu, 60 miliona dinara. Odbornici su na poslednjoj sednici SO Plandište doneli i Odluku o lokalnim komunalnim taksama. U okviru ove tačke je rečeno da je poslednje usklađivanje lokalnih komunalnih taksi bilo 2014 godine i da se one usklađuju sa republičkim odnosno sa najvećim taksama Vlade Republike Srbije. U narednoj godini, prihod od lokalnih komunalnih taksi trebalo bi da uveća budžet za milion dinara. Na 25. sednici SO Plandište odbornici su doneli Odluka o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“. Važna Odluka koja je doneta jeste o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju...

Opširnije

DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE – OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije. Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića broj 1, Pančevo, ili u Kacelariji Ministarstva odbrane Vršac, adresa Svetosavski trg 10, gde mogu podneti i prijavu. Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi i jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisiju da služenje vojnog roka traje šest meseci. Ovim putem obaveštavamo i sva lica muškog pola, 2001. godište kao i starija godišta lica muškog pola, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju, da 2019. godine imaju obavezu da se jave u Centar Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića broj 1 od 09:00 do 14:00 časova ponedeljkom, sredom ili petkom ili u Kancelariju Ministarstva odbrane Vršac, ulica Svetosavski trg broj 10 u vremenu od 09:00 do 13:00 časova svakog radnog dana osim petka, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Takođe, uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se i u Opštinskoj kancelariji Ministarstva odbrane Vršac u Plandištu, na adresi Vojvode Putnika 53, zgrada...

Opširnije

NAJAVA 25. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 25. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 20.12.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 34 tačake. Odbornici će prvo razmatari Predlog Statuta opštine Plandište a nakon toga i Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu. Odbornici će razmatrati i Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlog Odluke o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić, Predlog Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opštine Plandište učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja i Predlog Odluke o proširenim pravima finansijske podrške porodici sa decom. Nakon toga, odbornici će razmatrati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o javno – privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanju ovlašćenja predsedniku opštine Plandište za potpisivanje Aneksa ugovora o javno – privatnom partnerstvu, Predlog Rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište. Odbornici će na predstojećoj sednici SO Plandište razmatrati programe rada i finsijske planove ustanova čiji je osnivač Opština, odnosno Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Istorijskog arhiva Bela Crkva, Narodne biblioteke Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište i Centra...

Opširnije

DRŽAVNA REVIZIJA NAGRADILA OPŠTINU PLANDIŠTE

Zahvaljujući projektu pod nazivom „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“ koje sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Švajcarske vlade. Urađeno je istraživanje na temu „Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava“. Istraživanjem koje je rađeno u cilju projekta, obuhvaćeno je ukupno 119 jedinica lokalnih samouprava u kojima je u zadnje četiri godine Državna revizorska institucija radila kontrolu finansijskog poslovanja lokalnih samouprava. Na osnovu izveštaja o reviziji jedinica lokalnih samouprava koje je objavila Državna revizorska institucija, projektom su predloženi sledeći kriterijumi za rangiranje jedinica lokalnih samouprava po uspešnosti poslovanja, odnosno upravljanja javnim finansijama. Kriterijumi obuhvataju: Obim i finansijski uticaj neslaganja (nepravilnosti) utvrđenih tokom redovnih revizija u odnosu na ukupno izvršenje budžeta, Vrstu revizorskog mišljenja izraženu nakon obavljene revizije, Status angažovanja internih revizora u jedinicama lokalnih samouprava, Stepen efikasnosti u ispravljanju grešaka (nepravilnosti) nakon obavljene revizije, Stepen izvršenja budžeta u odnosu na plan, Obim mera preduzetih u postupku revizije i Potraživanja po osnovu poreza na imovinu u odnosu na prihode od poreza na imovinu. Na osnovu toga, formirana je Rang lista lokalnih samouprva po stepenu efikasnosti upravljanja javnim finasijama. Od 119 gradova i opština, Opština Plandište je po efikasnosti upravljanjem javnim finansijama rangirana na 8. mesto.             Predsednik opštine, Jovan Repac, 14. decembra je u Beogradu primio nagradu za Opštinu Plandište koja je primer dobre prakse za efikasno...

Opširnije

93. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE – UTVRĐEN BUDŽET ZA 2019. GODINU

             Na 93. Sednici Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, većnici su utvrdili Predlog Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da budžet utvrđen na iznos od 511 miliona dinara koliko je planirano iu rashodnom delu.             Nakon toga većnici su urtvrdili i Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za koje je rečeno da nisu uskladivane od 2014. godine. Usvojena je i Odluka o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“. Važna Odluka koja je razmatrana jeste o bespovratnom sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Plandište učestvuje u finanasiranju aktivnosti održavanja. Na poslednjoj sednici Veća utvrđen je i Predlog Odluke o proširenim pravima finansijske podrške porodici sa decom. U okviru ove tačke je rečno da je u 2018. godine, do sada na teritoriji opštine rođeno 60 beba a daje prošle godine ukupno rođeno 90 beba.               Na 93. sednici Opštinskog veća većnici su utvrđivali Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanju ovlašćenja predsedniku opštine Plandište za potpisivanje Aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu a onda su razmatrali Program rada i Finansijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2019. godinu i utvrdili Predlog...

Opširnije

Arhiva: