Author name: Opština Plandište

KONKURS ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

Resurs Centar za beogradski i južnobanatski okrug – Omladinski Savez Srbije uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru Programa – “Mladi su Zakon“, 12. decembra 2016. godine raspisao je Konkurs za finansiranje Omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih. Pravo učešća, imaju omladinske organizacije i neformalne omladinske grupe. Rok za podnošenje popunjenog obrasca …

KONKURS ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH Прочитај више »

NAJAVA 23. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Dvadesettreća sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 16.12.2016. godine. Na dnevnom redu 23. sednice Opštinskog veća ukupno je 14 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 22. sednice slede, Utvrđivanje Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (treći dopunski budžet), Utvrđivanje Odluke o Budžetu Opštine Plandište za …

NAJAVA 23. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE Прочитај више »

IZVEŠTAJ 22. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE – PREDLOG BUDŽETA ZA 2017. DAT NA JAVNI UVID

Dana 09.12.2017. je u opštini Plandište održana 22. sednica Opštinskog veća opštine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik, Jovan Repac a u čijem radu je učestvovalo 6 od 9 većnika, ukupno je bilo 10 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa predhodne 3. sednice većnicima je izložen Predloga zaključka o utvrđivanju i upućivanju na Javni …

IZVEŠTAJ 22. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE – PREDLOG BUDŽETA ZA 2017. DAT NA JAVNI UVID Прочитај више »

Javni uvid Nacrta Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 1. („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu  Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj 09.12.2016. godine donelo je ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA …

Javni uvid Nacrta Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu Прочитај више »

NAJAVA 22. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Dvadestdruga sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 09.12.2016.godine. Na dnevnom redu 22. sednice Opštinskog veća ukupno je 10 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 19,.20 i 21. sednice slede, Predloga zaključka o utvrđivanju i upućivanju na Javni uvid Nacrta odluke o Budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu, utvrđivanje Predloga Odluke o usvajanju Lokalnog …

NAJAVA 22. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE Прочитај више »

Pokreće se postupak javne nabavke 23/2016

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 23/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti radova na pošlјunčavanju ulica Ive Milutinovića i ulice Đure Jakšića   u naselјenom mestu Margita, u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom. Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odgovore na …

Pokreće se postupak javne nabavke 23/2016 Прочитај више »

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PLANDIŠTU

Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014), člana 7. Uredbe o uslovima pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015), člana 12. Odluke o visini zakupnine …

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PLANDIŠTU Прочитај више »

POZIV NA PREZENTACIJU

Poštovani, Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji Konkursa koje raspisuje Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad koji će se održati u Plandištu, u Sali Kulturnog centra opštine Plandište, dana 13.12.2016. godine, sa početkom u 13,30 časova. Razvojni fond APV trenutno ima otvorenih 11 konkursa, od kojih je 5 namenjeno pravnim licima i preduzetnicima sa …

POZIV NA PREZENTACIJU Прочитај више »

JAVNI POZIV ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA

Opština Plandište u cilju bezbednog odvijanja drumsko saobraćaja na lokalnim putevima u zimskim uslovima raspisuje Javni poziv za zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Plandište. Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

JAVNI OGLAS

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružijem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire. Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.

Scroll to Top