Autor: olga

Javni oglas za dodelu pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima

Komisija za izbor korisnika  za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica O B J A V LJ U J E JAVNI OGLAS „ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE I OSAMOSTALJIVANJE IZBEGLICAMA I INTERNO RASELJENIM LICIMA NATERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE“ I Komisija za izbor korisnika  za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i interno raseljenih porodica (u daljem tekstu: Komisija)  POZIVA IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA SA TERITORIJE OPŠTINE PLANDIŠTE  DA SE PRIJAVE  NA JAVNI OGLAS „ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE I OSAMOSTALJIVANJE  IZBEGLICAMA I INTERNO RASELJENIM LICIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE“. II Predmet oglasa: Dodela pomoći u robi za ekonomsko osamostaljivanje osnaživanje porodica , a u iznosu od najviše  do 150.000 dinara za svaki odobreni grant  koji ima za cilj povećanje ekonomske samostalnosti porodice. III Pravo učešća na oglasu: 1. Porodice izbeglica, porodice lica koja su ukinula izbeglički status ili interno raseljena lica smeštena na teriotoriji opštine Plandište. Potrebno je da podnosioci zahteva i članovi njihovih porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove: 1.1.Izbeglički status/rešenje o ukidanju izbegličkog statusa/registrovano kao interno raseljeno lice 1.2. Da lice ima državljanstvo Republike Srbije (podnet zahtev za prijem) 1.3. Da nisu uključeni u neki drugi integracioni ili povratnički program u 2011. godini 1.4. Da nisu povratnici iz migracije u treće zemlje 1.5. Da imaju jasnu, realnu i održivu poslovnu...

Opširnije

Komesarijat pomaže izbegličke porodice

Rešenjem Komesarijata za izbeglice broj 553-500/1 od 14. decembra opštini Plandište odobrena su sredstva u visini od  750.000,00 dinara na ime stvaranja uslova za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih i porodica interno raseljenih lica. Izbor porodica i vrednost pomoći po porodici će se utvrditi po predlogu opštine,  a do maksimalnog iznosa od 150.000 dinara. Projekat će trajati do 30. juna naredne godine . Početkom2011. godine biće raspisan javni...

Opširnije

Projekat prekogranične saradnje

Opština Plandište je 14. decembra u Temišvaru u Agenciji za razvoj potpisala ugovor o finansiranju projekta prekogranične saradnje “ Centar podrške razvoju malih i srednjih preduzeća opština Plandište i Deta(RO)“. Opšti cilj projekta je izgradnja infrastrukture podrške razvoju MSP , pre svega male tekstilne industrije i poljoprivredne proizvodnje u plastenicima, u poljoprivrednim gazdinstvima na selu, radi umrežavanja njihove proizvodnje, zajedničkog nastupa na tržištu, redefinisanju i repozicioniranju proizvodnje i kvalitetnijeg marketing nastupa. Projekat se finansira iz fonda IPA, prekogranična saradnja Rumunija-Srbija. Ukupan budžet projekta je 350.470 evra. Sopstevna sredstva u okviru budžeta su u iznosu od 30.600 evra. Partneri u projektu su Udruženje preduzetnika opštine Plandište i prekogranični partner, opština Deta u Rumuniji. Vreme trajanja projekta je 12 meseci, a počeo je 15.decembra 2010....

Opširnije

Penzionerke u opštini

U mesecu koji obeležavaju najmalađi i najstariji, koji slavi knjigu, članice Aktiva žena Udruženja invalida rada opštine Plandište su imale više aktivnosti. Između ostalog, one su posetile ,već po tradiciji Dom za duševno obolela lica „1.Oktobar“ u Starom Lecu gde su i ovoga puta darovale odeću i obuću za korisnike ove ustanove. Prvi put, u okviru obeležavanja akcije „Sunčana jesen života“ , ove godine, članice Aktiva su organizovano došle u opštinu Plandište gde su ih primile zamenica predsednika opštine Gordana Đorđević i načelnica Opštinske uprave, Gordana Maričić i šefica budžeta, Jadranka Graovac. Tokom posete, gošće su rekle da među njima i onih koje nikada do tada nisu ušle u zgradu opštine i da su želele da je vide. U otvorenom , prijateljskom razgovoru, gošće su se interesovale za sam rad lokalne samouprave. ali i za rešavanje određenih problema. Predsednica Udruženja invalida rada opštine Plandište, Slavica Cvetićanin, koja je predvodila gošće, rekla je da one žele da i u buduće održe dobre odnose sa lokalnom samoupravom, da su spremne na saradnju i da zahvaljuju na svemu, do sada učinjenom za funkcionisanje njihovog Aktiva i Udruženja....

Opširnije

Trideseta sednica Skupština opštine

Prvi put, u 6 godina, otkako je na vlasti aktuelno rukovodstvo opštine Plandište, zakazana sednica Skupštine opštine Plandište, nije održana. Razlog za neodržanu 30. Sednicu Skupštine opštine Plandište jeste neizglasavanje predloženog dnevnog reda i nedostatak kvoruma. Inače , Skupština opštine Plandište često radi u punom ili skoro punom sastavu što je bilo slučaj i na poslednje zakazanoj, 30. sednici. Nakon što je konstatovano da sednici prisutvuju svi odbornici, njih 23-troje, Danilo Lukić, odbornik DSS iz Plandišta tražio da se u dnevni red uvrsti 17 novih  tačaka, odnosno 16, jer je prva tačka bila i u predloženom dnevnom redu, Usvajanje zapisnika sa 29. sednice SO Plandište: 1. Podnošenje predloga za razrešenje predsednika SO Plandište, Jagode Banjanin, 2. Izbor glasačkog odbora, 3. Predlog za izbor predsednika SO Plandište, 4. Izbor glasačkog odbora, 5. Predlog za razrešenje predsednika opštine, Zorana Vorkapića, 6. Izbor glasačkog odbora, 7.Predlog rešenja  o razrešenju predsednika i članova mandatno-imunitetne komisije,8. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova mandatno-imunitetne komisije, 9. Predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova Opštinske izborne komisije, 10. Predlog rešenja o o imenovanju predsednika i članova Opštinske izborne komisije, 11. Predlog za izbor predsednika opštine, 12. Izbor glasačkog odbora, 13.Verifikacija odborničkog mandata, 14. Predlog za izbor zamenika predsednika opštine, 15. Predlog za izbor Opštinskog veća i 16. Izbor glasačkog odbora. Predsednica Skupštine, Jagoda Banjanin, dala je jednočasovnu pauzu  nakon čega je rekla da je predlog...

Opširnije

Arhiva: