Select Page

Аутор: tatjana

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (”Службени гласник РС” бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 16/16 и 8/17), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 37/2019) и Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00216/2019-01 од 26.12.2019.  године, Председник општине Пландиште расписуjе К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години   Комлетан текст Конкурса можете погледати овде. Пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде. Буџет пројекта можете преузети овде. Решење о образовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања можете преузети овде. Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020. годину можете преузети овде....

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2020. Последња, 34. седница Скупштине општине Пландиште одржана је крајем децембра, 20.12.2019. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник Скупштине општине Пландиште, Ендре Сабо, било је укупно 34 тачке. Одборници су прво разматрати и усвајати Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. Годину који је увећан у односу на претходну и изнои 550. 203.123. Највећи приходи су трансфери са виших нивоа власти, од пореза на доходак, добити и капиталноих добара, од прихода од имовине и пореза на имовину. Из буџета Општине ће у 2020.години преко 100 милиона динара,  бити уложено у инвестиције. Буџет јер једногласно усвјен након јавне расправе која је била отворена у периоду 18.11.2019.-03.12.2019.године. Након тога одборници су разматрали и усвојили Одлуку о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште,  Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима  и Одлуку о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења као и  Одлуку о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуку о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене. Одборници су на 34.седници разматрали Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину. У оквиру ове тачке је речено да су планирани приходи за 2019.годину били у износу од 257.200.000,00 динара а да је реализовано 265.182.000,00  хиљада динара. У наредној години циљеви пословања ЈП“Полет“ Пландиште су и даље, поуздано снабдевање купаца земним гасом и пијаћом водом, у складу...

Опширније

НАЈАВА 134. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 134 седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 27.12.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака. После усвајања записника са 132. и 133. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Пословника Општинског већа опшине Пландиште а након тога и Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места стаовањ до места школе за период јануар-јун 2020. године. Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар –јун 2020.године као и Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Срећно детињство „ Пландиште за 2020.годину. Претподледња и оследња тачка су Захтеви и молбе грађана, удуржења и других правних лица и текућа...

Опширније

ПОСЛОВНИК ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 44. став 2. Статута општине Пландиште (,,Службени лист општине Пландиште” број 30/2018), члана 64. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште (,,Службени лист општине Пландиште” број 19/2008 и 10/2015) и тачке 4. Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2018), Локални антикорупцијски савет за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период 2017.-2021.године, на првој седници одржаној дана, 05.12.2019.године, доноси ПОСЛОВНИК ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021.ГОДИНЕ   Комплетан текст Правилника можете погледати...

Опширније

НАЈАВА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 34. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 20.12.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака. Одборници ће прво разматрати и усвајати Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. годину а онда и Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште, Предлог Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима и Предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене. Одборници ће  ће на наредној седници разматрати Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину као и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. Годину а након тога План и програма рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020.годину, Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште и Основу програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште, за  2020. На дневном реду предстојеће, 34 седнице СО Пландиште је и Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,  Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2020. и pазматрање Финансијског плана Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, такође за 2020.годину. Након тога, одборници ће рззматрати и одлучивати о Плану рада и Финанијском плану за МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ...

Опширније

Aрхивa: