Autor: tatjana

JAVNI UVID – ZAHTEVI ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivvredu, u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje: J A V N I   U V I D ZAHTEVI ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU   „BIOGAS TECHNOLOGY ONE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-44/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2891 KO Margita, Opština Plandište.  „BIOGAS TECHNOLOGY TWO” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-45/2019-02-IV Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2895 KO Margita, Opština Plandište. „BIOGAS TECHNOLOGY THREE” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-46/2019-02-IV, Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2894 KO Margita, Opština Plandište. „BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” doo Vršac, ul. Trg Pobede 5/2, podneo je dana 03.11.2019. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, broj 501-47/2019-02-IV , Projekta Biogasno postrojenje do 999 kW i laguna na kat. parc. br. 2893 KO...

Opširnije

IZVEŠTAJ SA 132. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

USVOJEN  PREDLOG BUDŽETA ZA 2020.   Danas je u Plandištu održana 132. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Na dnevnom redu  sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac  bilo je ukupno 35 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 130. i 131. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrali i utvrđivali Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. Godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je Budžet bio postavljen na sajt kako bi građani mogli da ga komentarišu i da je organizovan i okrugli sto koji niko nije posetio. Sugestije za izmene imao je  Centar za socijalni rada opštine Plandište. Korekcija je bilo i kod Opštinske uprave opštine Plandište. Nakon toga je usvojen Predlog Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da se ovom Odlukom uređuju način, postupak i kontrola prijema i realizacije donacija opštine Plandište, kao namenskog bespovratnog prihoda. Donacija podrazumeva donaciju, humanitarnu pomoć, poklon i druga besteretna sticanja koji predstavljaju namenski bespovratni prihod opštine Plandište koji se ostvaruje na osnovu pisanog ugovora između davaoca i primaoca donacije. Na dnevnom redu bili su i predlozi iz oblasti komunalnih usluga  poput Odluke o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima, Odluke o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima i Odluke o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene....

Opširnije

NAJAVA 132. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 132. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak,  13.12.2019.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 35 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 130. i 131. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. Godinu a onda i Predlog Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija opštine Plandište, Predlog Odluke o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima, Predlog Odluke o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima i Predlog Odluke o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene. Većnici će na narednoj sednici razmatrati Godišnji program poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2020. godinu i utvrđivaće Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja. Razmatraće i  Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. godinu i utvrđivaće Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada a nakon toga će se razmatrati  Plan i programa rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2020. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća opštine Plandište je i razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Narodne biblioteke Plandište za 2020. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan, razmatranje Programa rada i Finansijskog...

Opširnije

IZVEŠTAJ SA 33. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

USVOJEN ČETVRTI REBALANAS BUDŽETA Početkom decembra u Plandištu je uspešno održana  33. sednica Skupštine opštine Plandište. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Na dnevnom red sednice ukupno je bilo 9 tačaka. Odbornici su na poslednjoj, 33. Sednici SO Plandište  prvo razmatrali i usvojili  Poslovnik Skupštine opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da je novi Poslovnik rađen zbog izmena u Zakonu o loklanoj samoupravi a koje se tiči stalnih radnih tela , zbog novih nadležnosti i novih naziva. Nakon toga,  razmatran i usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-septembar 2019.godine.U okviru ove tačke je rečeno da je Izvešaj rađen po smernicama koje su dobijene od Ministarstva finansija . Za prvih 9 meseci , izvršenje budžeta opštine Plandište je teklo prema planiranoj dinamici. Za prvih devet meseci, tekući prihodi su bili u iznosu od 412.999.000,00 dinara što čini 60,47% ukupnog budžeta. Rashodi, za isti period bili su 409.543.000,00 dinara , odnosno 59,19% od ukupnog budžeta što znači da je u tom periodu Opština ostvarila suficit u iznosu od 17.042.000,00 dinara. Nakon toga, odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (četvrti dopunski budžet). Izvestilac je u vezi sa ovom tačkom rekao da je do izmene došlo zahvaljujući većem prilivu sredstava u iznosu od 15.652.255 ,00 dinara tako da su ukupni...

Opširnije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA 33-2019 -ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA – IZRADA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA ZA POTREBE OPŠTINE PLANDIŠTE

Na osnovu čl. 39., 40. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 33/2019, del. broj 4-430/2019-II od 09.12.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 33/2019, del. broj 4-431/2019-II od 09.12.2019. godine, pripremljena je: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA – IZRADA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA ZA POTREBE OPŠTINE PLANDIŠTE. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odluku o dodeli okvirnog Sporazuma možete pogledati ovde. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti...

Opširnije

Arhiva: