Select Page

Аутор: tatjana

Извештај о спроведеној јавној расправи

На основу члана 107. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 29. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Пландиште“, број 15/2019), Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију дана 04.12.2019. године сачињава: Извештај о спроведеној јавној расправи   Општинско веће општине Пландиште је дана 18.11.2019. године донело Закључак бр. 400-138/2019-II о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину. Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати...

Опширније

НАЈАВА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 33. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак 05.12.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака. Одборници ће прво разматари Предлог Пословника Скупштине општине Пландиште а након тога ће разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-септембар 2019. године. Следе, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (четврти допунски буџет), Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији општине Пландиште за период 2019-2023. године, Предлог Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште, Предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља општине Пландиште, Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште а након тога и Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште. Последња тачка су  Одборничка...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ 130. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА ОСТВАРИЛА СУФИЦИТ Данас је одржана 130. седница Општинског већа општине Пландиште. Седницом која је укупно имала 9 тачака дневног реда председаво је председник Општине, Јован Репац. После усвајања записника са 129. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-септембар 2019. године. По речима известиоца, Извешај је рађен по смерницама које су добијене од Министарства финансија . За првих 9 месеци, извршење буџета општине Пландиште је текло према планираној динамици. За првих девет месеци, текући приходи су били у износу од 412.999.000,00 динара што чини 60,47% укупног буџета. Расходи, за исти период су били 409.543.000,00 динара, односно 59,19% од укупног буџета што значи да је у том периоду Општина остварила суфицит у износу од 17.042.000,00 динара. Након тога, већници су утврдили  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (четврти допунски буџет). Известилац је у вези са овом тачком рекао да је имене дошло захваљујући већем приливу средстава у износу од 15.652.255,00 динара тако да су укупни приходи и примања  који су остварени по основу продаје нефинансијске имовине повећани са 692.143.167 динара на 710.595.255,00 динара. Како је речено, највећи расходи појавили су се код Дома здравља, око 5 милиона динара за обавезе према дуговањима Апотеке. На дневном реду 130. седнице Већа било је и утврђивање Предлога Одлуке о...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018) и 59 Статута општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), Председник општине Пландиште дана 28.11.2019. године, расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА I – Предмет јавног надметања – 1.  Општина Пландиште даје у закуп на одређено време путем јавног надметања у отвореном поступку – лицитацијом неизграђено грађевинско земљиште у грађевинским реонима насеља на територији општине Пландиште, ради пољопривредног обрађивања. Комплетан текст Јавног огласа можете погледати...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево. Центар Министарства одбране Панчево објавио је јавни оглас и обавештење за јавност за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије. Више информација може се добити у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево на број телефона 013/326 – 237, или у Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг број 10 на број телефона 013/839 – 020. Комплетан текст јавног огласа, обавештења за јавност и информације о позивању лица из резервног састава можете погледати на сајту Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и ОВДЕ. Центар Министарства одбране...

Опширније

Aрхивa: