Autor: tatjana

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

Na osnovu člana 107. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 29. Odluke o javnim raspravama („Sl. list opštine Plandište“, broj 15/2019), Odeljenje za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju dana 04.12.2019. godine sačinjava: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi   Opštinsko veće opštine Plandište je dana 18.11.2019. godine donelo Zaključak br. 400-138/2019-II o organizovanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu. Kompletan tekst Izveštaja o sprovedenoj javnoj raspravi možete pogledati...

Opširnije

NAJAVA 33. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 33. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak 05.12.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 9 tačaka. Odbornici će prvo razmatari Predlog Poslovnika Skupštine opštine Plandište a nakon toga će razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-septembar 2019. godine. Slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (četvrti dopunski budžet), Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Plandište za period 2019-2023. godine, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Plandište, Predlog Rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja opštine Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište a nakon toga i Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište. Poslednja tačka su  Odbornička...

Opširnije

IZVEŠTAJ 130. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

OPŠTINA OSTVARILA SUFICIT Danas je održana 130. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Sednicom koja je ukupno imala 9 tačaka dnevnog reda predsedavo je predsednik Opštine, Jovan Repac. Posle usvajanja zapisnika sa 129. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-septembar 2019. godine. Po rečima izvestioca, Izvešaj je rađen po smernicama koje su dobijene od Ministarstva finansija . Za prvih 9 meseci, izvršenje budžeta opštine Plandište je teklo prema planiranoj dinamici. Za prvih devet meseci, tekući prihodi su bili u iznosu od 412.999.000,00 dinara što čini 60,47% ukupnog budžeta. Rashodi, za isti period su bili 409.543.000,00 dinara, odnosno 59,19% od ukupnog budžeta što znači da je u tom periodu Opština ostvarila suficit u iznosu od 17.042.000,00 dinara. Nakon toga, većnici su utvrdili  Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (četvrti dopunski budžet). Izvestilac je u vezi sa ovom tačkom rekao da je imene došlo zahvaljujući većem prilivu sredstava u iznosu od 15.652.255,00 dinara tako da su ukupni prihodi i primanja  koji su ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine povećani sa 692.143.167 dinara na 710.595.255,00 dinara. Kako je rečeno, najveći rashodi pojavili su se kod Doma zdravlja, oko 5 miliona dinara za obaveze prema dugovanjima Apoteke. Na dnevnom redu 130. sednice Veća bilo je i utvrđivanje Predloga Odluke o...

Opširnije

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKIM REONIMA NASELJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE RADI POLJOPRIVREDNOG OBRAĐIVANJA

Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, br. 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/2017 i 95/2018) i 59 Statuta opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“ br. 30/2018), Predsednik opštine Plandište dana 28.11.2019. godine, raspisuje JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKIM REONIMA NASELJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE RADI POLJOPRIVREDNOG OBRAĐIVANJA I – Predmet javnog nadmetanja – 1.  Opština Plandište daje u zakup na određeno vreme putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku – licitacijom neizgrađeno građevinsko zemljište u građevinskim reonima naselja na teritoriji opštine Plandište, radi poljoprivrednog obrađivanja. Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati...

Opširnije

JAVNI OGLAS I OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa tačkom 46. Uputstva o obaveštavanju javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (“Službeni vojni list“, broj 3/2015), a radi realizacije obaveze propisanih zakonom, opština Plandište vrši medijsko upoznavanje stanovništva opštine Plandište o aktivnostima Centra Ministarstva odbrane Pančevo. Centar Ministarstva odbrane Pančevo objavio je javni oglas i obaveštenje za javnost za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije. Više informacija može se dobiti u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića broj 1, Pančevo na broj telefona 013/326 – 237, ili u Kancelariji Ministarstva odbrane Vršac, adresa Svetosavski trg broj 10 na broj telefona 013/839 – 020. Kompletan tekst javnog oglasa, obaveštenja za javnost i informacije o pozivanju lica iz rezervnog sastava možete pogledati na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs i OVDE. Centar Ministarstva odbrane...

Opširnije

Arhiva: