Select Page

Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ПЛАНДИШТУ

На основу члана 27. и члана 54. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 27. и 34. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном...

Опширније

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са...

Опширније

ИНФОРМАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издало је информацију о начину остваривања права на реализацију кредита за програм куповине стана по повољнијим условима по Закону о посебним условима за реализацију...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр....

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font