На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 29/2018, 10/2019, 15/2019 и  29/2019),  Председник општине Пландиште,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Пријаву за регресирање трошкова можете преузети овде.