Нова, 23. Седница Скупштине  општине Пландиште заказана је за понедељак, 17.09.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 11 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати Предлог Одлуке о приступању доношењу Статута општине Пландиште а након тога ће размати Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину за период јануар-јун 2018. године. На дневном реду предстојеће седнице СО Пландиште је и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет), Предлог Одлуке о финансирању капиталних инвестиција у 2018. години, Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште за период 2019-2023 и Предлог Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада. Осим тога, одборници ће разматрати Финансијски извештај ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину, Предлог Решења о давању назива улица и заселака на територији Општине Пландиште, Предлог Решења о разрешењу члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине и Предлог Решења о избору члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине.

Последња тачка су Одборничка питања.