Нова, 25. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 20.12.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 34 тачаке.

Одборници ће прво разматари Предлог Статута општине Пландиште а након тога и Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2019. годину. Одборници ће разматрати и Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, Предлог Одлуке о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић, Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општине Пландиште учествује у финансирању активности одржавања и Предлог Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом. Након тога, одборници ће разматрати Предлог Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно – приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно – приватном партнерству, Предлог Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште. Одборници ће на предстојећој седници СО Пландиште разматрати програме рада и финсијске планове установа чији је оснивач Општина, односно Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште и Центра за социјални рад Пландиште за 2019. годину. Такође, у сазиву седнице је и разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2019. годину са Календаром активности и разматрање Програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2019. годину. На дневном реду 25. седнице СО Пландиште је и разматрће се и Финансијски планови све три основне школе и Предшколске установе „Срећно детињство“за 2019. годину. Након тога ће се разматрати планови рада и финансијски планови месних заједница, Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево, МЗ Пландиште, Стари Лец и Хајдучица.

Последња тачка су Одборничка питања.