Одсек локалне пореске администрације, обавештава обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. фебруара 2018. године, доспева прва рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2018. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Плаћањем својих обавеза грађани омогућавају да Општина Пландиште као јединица локалне самоуправе користи средства од наплате пореза на имовину за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, вртића и других објеката, што подразумева квалитетније услове живота и рада на подручју општине Пландиште.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Општинској управи општине Пландиште, Војводе Путника 38, услужни центар шалтер 4 или на број телефона 013/868-298.

Пријем странака врши се радним даном од 07.00 до 15.00 часова.