BUDŽET ZA 2021. GODINU

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2021. godinu

 

 

 

BUDŽET ZA 2020. GODINU

 

 

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2020. godinu

 

 

BUDŽET ZA 2019. GODINU

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2019. godinu

 

 

 

 

BUDŽET ZA 2018. GODINU

 

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2018. godinu

 

 

 

BUDŽET ZA 2017. GODINU

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2017. godinu

 

 

BUDŽET ZA 2016. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2016. godinu

 

 

BUDŽET ZA 2015. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2015. godinu

 

 

BUDŽET ZA 2014. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2014. godinu

 

 

BUDŽET ZA 2013. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2013. godinu

 

 

BUDŽET ZA 2012. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sve podatke koji se odnose na Budžet Opštine Plandište za 2012. godinu