Јавне набавке

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама и члана 239. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, позива  понуђаче да поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“. Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом о јавним …

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“ Прочитај више »

ЈАВНA НАБАВКА ДОБАРА – „ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама и члана 239. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара „ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“. Комплетну Конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде.  Измену Конкурсне документације можете преузети овде. Пречишћен текст  Конкурсне …

ЈАВНA НАБАВКА ДОБАРА – „ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА ПАТЕНТИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПОСТУПКА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.4-209/2020-II од 30.06.2020. године ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ позива Удружење шумарских и ловних радника Србије „Шума и лов“, 11 000 Београд, ул. Дољанска бр. …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА ПАТЕНТИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПОСТУПКА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ Прочитај више »

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – „НАБАВКА ПЕ ФОЛИЈЕ ЗА ПАТЕНТИРАНИ ПОСТУПАК ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ“

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 86/2015 и 41/2019), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности …

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – „НАБАВКА ПЕ ФОЛИЈЕ ЗА ПАТЕНТИРАНИ ПОСТУПАК ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ“ Прочитај више »

УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о јавним набавкама и Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Комплетну Конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде.  Одговоре …

УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

На основу Закона о јавним набавкама, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 11/2020, припремљена је Јавна набавка: Превоз ученика средњих школа са територије општине Пландиште за школску 2020/2021. Комплетну …

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. Прочитај више »

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-184/2020-01-IV године, Општинска управа Пландиште позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд да поднесе понуду у поступку јавне набавке услуга – Одржавање информационог система ИС ЛПА за потребе Општинске управе Пландиште. Конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети …

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

На основу Закона о јавним набавкама Општина Пландиште, упућује Позив за подношење понуде у отвореном поступку: Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине Пландиште ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године. Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде. …

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Прочитај више »

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ

На основу Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици“. Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.  Обавештење о закљученом …

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ Прочитај више »

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ

На основу Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да  поднесу писану понуду за јавну набавку радова „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ   ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ“. Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде.  Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.  Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде. Одлуку …

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ Прочитај више »

Scroll to Top