Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 11/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту“. Позив …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 11/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 9/2019 – „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Позив за подношење понуда можете …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 9/2019 – „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 8/2019 – „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у  даљем  тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 8/2019 – „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 5/2019 – „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова  „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА  НА …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 5/2019 – „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ“ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2019 – УСЛУГА „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2019 – УСЛУГА „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку мале вредности бр. 6/2019 чији је предмет СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ ВЕЛИКИ ГАЈ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4/2019 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-329/19 …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4/2019 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/2019 – РЕКОНСТРУКЦИЈA ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду  за Јавну набавку бр. 3/2019 чији је предмет Набавка радова на реконструкцији објекта Основне школе …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/2019 – РЕКОНСТРУКЦИЈA ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – ОДЕЉЕЊЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/2019 – НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку бр. 2/2019 – НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“ Позив за подношење понуда можете преузети …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/2019 – НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“ Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2019 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку бр. 1/2019 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ. Позив за подношење понуда можете …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2019 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Scroll to Top