Kategorija: Konkursi

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2022. GODINU

Na osnovu Rešenja Opštinskog veća opštine Plandište  o raspisivanju Javnog konkursa broj 401-105 /2022-III  od  01.07.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na...

Opširnije

Arhiva: