Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića broj 1, Pančevo, gde mogu podneti i prijavu.

 

Zainteresovani kandidati prijavu mogu podneti i u kancelariji Centra Ministarstva odbrane Pančevo u Vršcu, ulica Svetosavski trg broj 10, svakog radnog dana osim petka u vremenu od 09:00 do 13:00 časova, i u Plandištu, u zgradi Suda u opštinskoj kancelariji broj 3, na adresi Vojvode Putnika broj 53, svakog petka u vremenu od 08:45 do 11:00 časova.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi i jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisiju da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

Kompletan tekst javnog oglasa možete pogledati na sajtu Ministarstva odbrane pogledati na sajtu Ministarstva odbrane i OVDE.

CMO PANČEVO

Telefoni za kontakt:

013/319 – 759 Pančevo
013/326 – 165 Pančevo
013/839 – 694 Vršac
013/837 – 020 Vršac
013/861 – 350 Plandište