JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu održaće se od 16.11.2020. godine do 01.12.2020. godine.

Kompletan tekst Zaključka o organizovanju Javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

Program Javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu  Opštine Plandište za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

 

 

Dokumenta za Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu možete pogledati ovde.

Kompletan tekst Izveštaja o sprovedenoj javnoj raspravi možete pogledati ovde.

PODACI O PLANIRANOM I ODOBRENOM BUDŽETU

Odluku o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu možete pogledati ovde.

  1. Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu (prvi dopunski budžet)“Službeni list broj 14; 25.06.2021., str 109.
  2. Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu (drugi dopunski budžet), Službeni list broj 27; 29.09.2021., str –.
  3. „Odluka o trećim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu“, Službeni list broj 33; 24.11.2021., str 630.
REALIZACIJA BUDŽETA U TOKU BUDŽETSKE GODINE

 

PODACI O REVIZIJI BUDŽETA

 

PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANJA

 

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2021. GODINU

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2021. godinu možete pogledati ovde.

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

Plan postupnog uvođenja Rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Opštine Plandište za 2021.  godinu možete pogledati ovde.