Podaci o reviziji budžeta
Podaci o dodatnim izvorima finansiranja

Opština Plandište za 2015. godinu nije dobila sredstva po osnovu donacija, programa bespovratne pomoći, kredita i drugih izvora finansiranja.