PODACI O REVIZIJI BUDŽETA

 

PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANJA

Državna pomoć se dodeljuje na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2019. godini.

Pravni osnov za raspisivanje Konkursa je u članu 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članu 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), članovima 87. i 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), članovima 59. i 149. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018, članu 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 29/2018)

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Konkursa je 5.650.000,00 dinara.

Konkursom se sufinansiraju sledeće mere:

  1. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini – 5.250.000,00 RSD
  2. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište u 2019. godini – 300.000,00 RSD
  3. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa na teritoriji opštine Plandište u 2019. godini – 100.000,00 RSD.

Dodela sredstava na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2019.godini, radi sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište u 2019. godini, kao i osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa na teritoriji opštine Plandište u 2019. godini, ne odnosi se na državnu pomoć, u smislu člana 2. stav 1. Tačka 1) Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 51/09), tako da je ukupan iznos državne pomoći koji može biti dodeljen putem Konkursa 5.250.000,00 dinara.

Kompletnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2019. godinu možete pogledati ovde.