UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2020. GODINU
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU

Dokumenta za Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu možete pogledati ovde.

Kompletan tekst Izveštaja o sprovedenoj javnoj raspravi možete pogledati ovde.

REALIZACIJA BUDŽETA U TOKU BUDŽETSKE GODINE

 

PODACI O REVIZIJI BUDŽETA

 

PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANJA

 

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2020. GODINU

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2020. godinu možete pogledati ovde.

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

Plan postupnog uvođenja Rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Opštine Plandište za 2020. godinu možete pogledati ovde.