PROSVETNA INSPEKCIJA
PORESKA INSPEKCIJA
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
KOMUNALNA INSPEKCIJA
INSPEKCIJA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE I DRUMSKI SAOBRAĆAJ
INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE