Aktuelne Javne nabavke dobara, radova i usluga možete pogledati ovde.

Upravi za javne nabavke možete pristupiti ovde.

Portalu javnih nabavki za Opštinsku upravu Plandište možete pristupiti ovde.

Pravilnik o Nabavkama u Opštinskoj upravi opštine Plandište možete pogledati ovde.

Plan Javnih nabavki

Četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki.

Treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki.

Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki.

 

Plan javnih nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama za 2022. godinu.