STATUT
 1. „Odluka o pristupanju donošenju Statuta opštine Plandište“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 487.

POSLOVNIK O RADU

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište“, Službeni list broj 23; 28.08.2020. str 353.

Odluke iz 2019. godine:

 1. Poslovnik Skupštine opštine Plandište , Službeni list broj 35; 05.12.2019. str 961.

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište“, Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 177.

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Plandište“, Službeni list broj 15; 04.10.2013. str 376.

IZBORI

Odluke iz 2022. godine:

 1. Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Opštinske izborne komisije opštine Plandište u stalnom sastavu ; Službeni list broj 4; 11.02.2022. god.; str 28.
 2. Poslovnik o radu Izborne komisije opštine Plandište ; Slućbeni list broj 5; 18.02.2022. god.; str. 35

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o obrascima za  pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 26. 04. 2020. godine Službeni list broj 5; 05.03.2020. str 107.
 2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrascima za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 26.04.2020. godine Službeni list broj 12; 12.05.2020. str 172.
 3. Odluka o obrascima za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 21.06.2020. godine Službeni list broj 17; 09.06.2020. str 251.
 4. Odluka o broju i izgledu glasačkog listića i kontrolnog lista za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište raspisanim za 21.06.2020. godine , Službeni list broj 17; 09.06.2020. str 276.
 5. Odluka o obrascima za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora raspisane za odbornike u Skupštinu opštine Plandište za 21.06.2020. godine Službeni list broj 18; 17.06.2020. str 279.
 6. Odluka o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine Plandište održanih 21.06.2020. godine“, Službeni list broj 20; 30.06.2020. str 287.
 7. Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Službeni list broj 22; 21.08.2020. str. 304.

Odluke iz 2019. godine:

Odluke iz 2018. godine:

Odluke iz 2017. godine:

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o obrascima za vršenje pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike u Skupštini opštine Plandište raspisanim za 24.04.2016. godine“, Službeni list broj 4; 09.03.2016. str 92.
 2. „Odluka o broju i izgledu glasačkog listića i kontrolnog lista za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište“, Službeni list broj 9; 15.04.2016. str 247.
 3. „Odluka o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine Plandište održanih 24.04.2016. godine“, Službeni list broj 12; 06.05.2016. str 256.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor Odbornika u Skupštinu opštine Plandište održanih 24.04.2016. godine“ Službeni list broj 14; 24.05.2016. str 304.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o obrascima za vršenje pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike SO Plandište raspisanim za 06. maj 2012. godine“ Službeni list broj 4; 17.04.2012. str 85.
 2. „Odluka o ponavljanju glasova za izbor kandidata za poslanika u Skupštini APV po većinskom izbornom sistemu“ Službeni list broj 6; 10.05.2012. str.108
 3. „Odluka o obrascima za korišćenje sredstava iz javnih prihoda za pokriće troškova izborne kampanje“ Službeni list broj 6; 10.05.2012. str. 109
 4. „Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje lokalnih izbora“ Službeni list broj 6; 10.05.2012. str. 110
 5. „Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 113
 6. „Odluka o izboru Predsednika Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 114
 7. „Odluka o postavljanju Sekretara Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 115
 8. „Odluka o izboru Zamenika predsednika Skupštine opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 116
 9. „Odluka o izboru Predsednika opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 117
 10. „Odluka o izboru Zamenika predsednika opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 118
 11. „Odluka o izboru Opštinskog veća Opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 119
 12. „Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Plandište“ Službeni list broj 8; 09.07.2012. str. 120

FINANSIJE I BUDŽET

Odluke iz 2022. godine:

 1. Odluka o prvim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine plandište za 2022. godinu, Službeni list broj 6; 24.02.2022,
 2. Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandišta za 2021. godinu, Službeni list broj 14; 29.06.2022,
 3. Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu, Službeni list broj 17; 15.07.2022,

Odluke iz 2021. godine:

 1. Odluku o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2020. godinu, Službeni list broj 5; 12.03.2021.
 2. Odluka o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2020. godinu, Službeni list broj 13; 25.06.2021. str. 304.
 3. Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu “ ,  Službeni list broj 14; 25.06.2021. str 352.
 4. Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu (drugi dopunski budžet), Službeni list broj 27; 29.09.2021., str –.
 5. „Odluka o trećim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu“, Službeni list broj 33; 24.11.2021., str 630.

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o obraljzovanju radne grupe“Službeni list broj 1; 22.01.2020. str 5.
 2. „Odluka o obrazovanju radne grupe“ Službeni list broj 1; 22.01.2020. str 7.
 3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (prvi dopunski budžet)Službeni list broj 3; 24.02.2020. str 44.
 4. Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinuSlužbeni list broj 3; 24.02.2020. str 71.
 5. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (drugi dopunski budžet)Službeni list broj 15; 27.05.2020. str 208.
 6. Odluka o Završnom računu budžeta opštine Plandišta za 2019. godinu , Službeni list broj 24; 10.09.2020. str. 376.
 7.  „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. god. (treći dopunski budžet)“ , Službeni list br. 26; 16.10.2020.; str 402
 8. Odluka o isknjižavanju podataka nefinansijske imovine“, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str. 626.
 9. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu“,, Službeni list broj 33; 18.12.2020. str. 785;

Odluke i 2019. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2018. godinu“, Službeni list broj 7; 15.03.2019. str. 110.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (Prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 10; 18.04.2019. str 148.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (Drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 15; 13.06.2019. str 318.
 4. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018. godinu, Službeni list broj 16; 21.06.2019. str. 363.
 5. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu (Treći dopunski budžet), Službeni list broj 29; 01.10.2019. str. 783.
 6. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (Četvrti dopunski budžet),  Službeni list broj 36; 05.12.2019. str. 1007.
 7. Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2020. godinu, Službeni list broj 37; 20.12.2019. str. 1111.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list broj 7; 16.03.2018. str. 95.
 2. „Odluka o unosu podataka nefinansijske imovine u poslovne knjige opštine Plandište“, Službeni list broj 7; 16.03.2018. str. 96.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (Prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 8; 20.04.2018. str. 124.
 4. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list broj 13; 15.06.2018. str. 284.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (Drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 488.
 6. „Odluka o finansiranju kapitalnih investicija u 2018. godinu“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 522.
 7. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (Treći dopunski budžet)“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 665.
 8. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu“, Službeni list broj 29; 20.12.2018. str. 790.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 345.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016. godinu“, Službeni list broj 18; 28.06.2017. str 460.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 19; 14.07.2017. str 520.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (treći dopunski budžet)“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 584.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu (četvrti dopunski budžet)“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 935.
 6. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu“ ,Službeni list broj 35; 20.12.2016. str. 1005.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2015. godinu“, Službeni list broj 7; 31.03.2016. str 123.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 17; 27.06.2016. str 380.
 3. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2015. godinu“, Službeni list broj 17; 27.06.2016. str 153.
 4. „Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (prvi dopunski budžet)“, Službeni list broj 18; 06.07.2016. str 404.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (drugi dopunski budžet)“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str 452.
 6. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (treći dopunski budžet)“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str 580.
 7. „Odluka o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu“ Službeni list broj 28; 22.12.2016. str. 612.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2014. godinu“ Službeni list broj 3; 27.02.2015. str 73.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2014. godinu“ Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 180.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu (prvi dopunski budžet)“ Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 191.
 4. „Odluka o izmenam i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu (drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 17; 06.11.2015. str 301.
 5. “Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu (treći dopunski budžet)” Službeni list broj 22; 23.12.2015. str. 409.
 6. “Odluka o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu” Službeni list broj 23; 23.12.2015. str. 457.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa Budžeta opštine Plandište za 2013. godinu“ Službeni list broj 5; 28.02.2014. str 78.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2013. godinu“ Službeni list broj 12; 30.06.2014. str 253.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2014. godinu (Prvi dopunski budžet)“ Službeni list broj 12; 30.06.2014. str 265.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (Drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 21; 27.11.2014. str 373.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (treći dopunski budžet)“ Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 409.
 6. „Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu“ Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 419.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Plandište za 2012. godinu“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 117.
 2. „Odluka o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2012. godinu“ Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 265.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2013. godinu (prvi dopunski budžet)“ Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 277.
 4. „Odluku o izmenama i dopunama odluke u budžetu opštine Plandište za 2013. godinu (drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 14; 24.09.2013. str 343.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama budžeta Opštine Plandište za 2013. godinu (treći dopunski budžet)“ Službeni list broj 21; 28.11.2013. str 449.
 6. „Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu“ Službeni list broj 21; 20.12.2013. str 446.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2012. godinu“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 222.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2012. godinu (drugi dopunski budžet)“ Službeni list broj 16; 18.20.2012. str. 356.
 3. „Odluka o budžetu Opštine Plandište za 2013. godinu“ Službeni list broj 16; 18.20.2012. str. 367

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

Odluke iz 2021. godine:

1. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine   Plandište “ , Službeni list broj 13;  25.06.2021. str 313.

2. Odluka utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 30, 11.2021. str. 571

Odluke iz 2020. godine:

1. „Odluka o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 32;  18.12.2020. str 642.

2. „Odluka o boravišnoj taksi“, Službeni list broj 32;  18.12.2020. str 648.

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 28;  20.12.2018. str 746.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o lokalnim administrativnim taksama“, Službeni list broj 11;  30.03.2017. str 352.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 446.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o lokalnim komunalnim taksama“, Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 161.
 2. „Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Plandište“, Službeni list broj 19; 28.11.2013. str 433.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga“, Službeni list broj 17; 18.20.2012. str. 426

OPŠTA UPRAVA

Odluke iz 2021. godine:

 1. „Odluka o izmenama Odluke o platama“,  Službeni list broj 5. 12.03.2021.
 2. „Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i posebnim organizacijama opštine Plandište,  Službeni list broj 18. 19.07.2021.
 3. „Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i posebnim organizacijama opštine Plandište„,  Službeni list broj 28. 01.10.2021.
 4. „Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i posebnim organizacijama opštine Plandište„,  Službeni list broj 34. 25.11.2021.

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“,  Službeni list broj 32. 18.12.2020. str. 627.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“,  Službeni list broj 7. 15.03.2019. str. 109.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Plandište“, Službeni list broj 11. 18.04.2019. str. 223.
 3. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište“, Službeni list broj 26. 21.08.2019. str. 744.
 4. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“, Službeni list broj 29. 01.10.2019. str. 828.
 5. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište“, Službeni list broj 29. 01.10.2019. str. 829.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji opštinske uprave“,  Službeni list broj 7. 16.03.2018. str. 93.
 2. „Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište“, Službeni list broj 8; 20.04.2018. str. 163.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o organizaciji opštinske uprave“,  Službeni list broj 6. 07.02.2017. str. 179.
 2. „Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2017. godinu“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 596.
 3. „Odluka o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 950.
 4. „Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Plandište“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 950.
 5. „Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište“, Službeni glasnik Republike Srbije.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2015. godinu“, Službeni list broj 7; 31.03.2016. str 122.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“, Službeni list broj 16; 08.06.2016. str. 325.
 3. „Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016. godinu“, Službeni list broj 17; 27.06.2016. str. 398.
 4. „Ispravka Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016. godinu“, Službeni list broj 18; 06.07.2016. str. 405.
 5. „Odluka o organizaciji Opštinske uprave“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str. 562.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. “Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 13; 07.08.2015. str 232.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji Opštine Plandište“ Službeni list broj 22; 27.12.2013. str. 500.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavnjenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 9; 13.08.2012. str. 179.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 10; 28.08.2012. str. 207.
 3. „Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Plandište“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 250.
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 252.
 5. „Odluka ostvarivanja prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 254.
 6. „Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za prvorođeno dete Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 257.

DRUŠTVENE DELATNOSTI

Odluke iz 2022. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 20.05.2022.
 2. Odluka o izmeni osnivačkog akta Kulturno – obrazovnog centra Službeni list, broj 14; 29.06.2022.
 3. Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, Službeni list broj 14; 29.06.2022.

Odluke iz 2021. godine:

 1. Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju“, Službeni list broj 3; 04.02.2021.
 2. Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja, Službeni list broj 5; 12.03.2021.
 3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje, Službeni list broj 13; 25.06.2021. str 317.
 4. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Plandište, Službeni list broj 17; 15.07.2021. str 452.
 5. „Pravilnik o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaj“, Službeni list broj 19; 27.07.2021.

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Plandište, Službeni list broj 3; 24.02.2020. str 72.
 2. „Odluka o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište“, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str 719.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 7; 15.03.2019. str. 107.
 2. „Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama“, Službeni list broj 16; 21.06.2019. str. 380.
 3. „Odluka o Mreži javnih Osnovnih škola na teritoriji Opštine  Plandište“, Službeni list broj 19; 11.07.2019. str. 553.
 4. „Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji Opštine Plandište za period 2019. – 2023. godine“, Službeni list broj 36; 05.12.2019. str. 1048.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godine“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 222.
 2. „Odluka o proširenim  pravima finansijske  podrške  porodici sa decom“, Službeni list broj 28; 20.12.2018. str. 756.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str. 365.
 2. „Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Plandište“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str. 597.
 3. „Odluka o realizaciji budžeta opštine Plandište u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str. 948.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str. 486.
 2. „Odluka o dodeli novčanoj pomoći studentima sa teritorije Opštine Plandište“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str. 580.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 141.
 2. „Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja 1. Oktobar Plandište“ Službeni list broj 17; 06.11.2015. str 328.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštini Plandište“, Službeni list broj 8; 23.05.2014. str 116.
 2. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Opštine Plandište“ , Službeni list broj 17; 26.09.2014. str 327.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište“ Službeni list broj 11; 16.10.2012. str. 259.
 2. „Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Opštine Plandište“ Službeni list broj 16; 18.20.2012. str. 393.

PLANIRANJE, GRAĐENJE, SAOBRAĆAJ I PUTEVI

Odluke iz 2022. godine:

 1. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa za vetrogeneratorsko polje „Plandište 1“, Službeni list broj 6;   24.02.2022.
 2. Odluka o građevinskom zemljištu, Službeni list broj 6;   24.02.2022.
 3. „Odluka o utvrđivanju nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 11;   20.05.2022. str 196.
 4. Pravilnik o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište, Službeni list broj 18;   15.07.2022.
 5. Odluka o postavljanju i održavanju javnih dečjih igrališta u svojini opštine Plandište, Službeni list broj 18;   15.07.2022.

Odluke iz 2021. godine:

 1. Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Plandište, Službeni list broj 17;   15.07.2021. str 429.
 2. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište, Službeni list broj 17; 15.07.2021. str 436.
 3.  Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa za vetrogeneratorsko polje „Plandište-1“Službeni list broj 17; 15.07.2021. str 436.
 4. Odluka o usvajanju liste direktnih korisnika – privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije, Službeni list broj 21; 13.08.2021. str. 474

Odluke iz 2020. godine:

 1.  Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Plandište“, Službeni list broj 26;                     16.10.2019. str 448.
 2.  Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Opštine Plandište za          vreme trajanja vanrednog stanja, Službeni list broj 9; 08.04.2020. str 150.
 3.  Odlika o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str 720.
 4. Odluka o izmeni Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Plandište, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str 724.

 

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 215.
 2. „Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zakupnine za korišćenje Javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 221.
 3. „Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište“, Službeni list broj 29; 01.10.2019. str 830.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o pravcu pružanja Državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 7; 16.03.2018. str 97.
 2. „Odluka o  ulicama,  opštinskim  i  nekategorisanim  putevima na  teritoriji  Opštine  Plandište“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 650.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građavinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 353.
 2. „Odluka o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište“, Službeni list broj 18; 28.06.2017. str 499.
 3. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 621.
 4. „Odluka o građavinskom zemljištu“ Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 625.
 5. „Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 970.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str 473.
 2. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“, Službeni list broj 23; 19.10.2016. str 482.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građavniskog zemljišta“ Službeni list broj 3; 27.02.2015. str 75.
 2. „Odluka o Geografskom informacionom sistemu opštine Plandište“ Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 133.
 3. „Odluka o izradi i zmenai dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište“ Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 211.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Plandište“ Službeni list broj 9; 23.05.2014. str 145.
 2. „Odluka o izmeni odluke o visini zakupnine za poslovni prostor“ Službeni list broj 17; 26.09.2014. str 326.
 3. „Odluku o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građavinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Plandište“ Službeni list broj 21; 27.11.2014. str 384.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o ukidanju odluke o građavinskom zemljištu“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 160.
 2. „Odluka o ukidanju odluke o određivanju visine zakupnine za građavinsko zemljište“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 160.
 3. „Odluka o kriterijumima za utvrđivanje nakande za uređenje građavinskog zemljišta“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 170.
 4. „Odluka o određivanju visine zakupnine za korišćenje javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 177.
 5. „Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 180.
 6. „Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije naselja Plandište“, Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 184.
 7. „Odluka o osnivanju javnog preduzeća za građavinsko zemljište, lokalne puteve i komunalnu izgradnju opštine Plandište“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 195.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o donošenju plana detanjne regulacije bloka broj 3 u Plandištu (proširenje grobnja)“ Službeni list broj 9. 13.08.2012. str. 131.
 2. „Odluka o donošenju Plana detaljne Regulacije dela bloka broja tri u Plandištu (proširenje groblja)“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 248.
 3. „Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Plandište“ Službeni list broj 12. 16.10.2012. str. 305.

KOMUNALNE DELATNOSTI

Odluke iz 2022. godine:

 1. Odluka o izmeni odluke o komunalnom redu, Službeni list broj 6; 24.02.2022.
 2. „Odluka o poveravanju poslova održavanja javnih zelenih površina“Službeni list broj 11; 20.05.2022. str. 197.
 3. „Odluka o poveravanju poslova upravljanja, uređivanja i održavanja pijaca“, Službeni list broj 11; 20.05.2022. str. 198.
 4. „Odluka o poveravanju poslova upravljanja, održavanja i saniranja deponija“Službeni list broj 11; 20.05.2022. str. 199.
 5. „Odluka o poveravanju poslova distribucije vode“Službeni list broj 11; 20.05.2022. str. 200.

 

Odluke iz 2021. godine:

1. Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene , Službeni list broj 12; 25.05.2021. str. 288.

 1. Odluka o uslovima i merama za uklanjanje objekata, Službeni list broj 13; 25.06.2021. str. 314.

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu“, Službeni list broj 32; 18.12.2020. str. 720.
 2. Odluka o pijacama, Službeni list broj 32; 18.12.2020. god. ; str. 726.
 3. Odluka o održavanju javnih zelenih površinaSlužbeni list broj 32; 18.12.2020. god. ; str. 735.
 4. Odluka o umanjenju cena zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini opštine PlandišteSlužbeni list broj 32; 18.12.2020. god. ; str. 742.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno -poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 11; 08.05.2019. str. 225.
 2. „Odluka o pogrebnim delatnostim“, Službeni list broj 11; 08.05.2019. str. 227.
 3. Odluka o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1115.
 4. Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1125.
 5. Odluka o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1127.
 6. Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima , Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1129.
 7. Odluka o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Službeni list broj 38; 20.12.2019. str. 1131.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište“,  Službeni list broj 8; 20.04.2018. str. 186.
 2. „Odluka o javnim parkiralištima“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 223.
 3. „Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 233.
 4. „Odluka  o sahranjivanju i grobljima“, Službeni list broj 12; 15.06.2018. str. 236.
 5. „Odluka o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada“, Službeni list broj 20; 17.09.2018. str. 564.
 6. „Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 647.
 7. „Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str. 661.
 8. „Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim Opština Plandište učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja“, Službeni list broj 28; 20.12.2018. str. 750.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 354.
 2. „Odluka o izmeni odluke o javnom vodovodu, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 359.
 3. „Odluka o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 361.
 4. „Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima“, Službeni list broj 11; 30.03.2017. str 363.
 5. „Odluka o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 18; 28.06.2017. str 503.
 6. „Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 34; 20.12.2017. str 953.
  „Ispravka Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište“, Službeni list broj 5; 01.03.2019. str 96.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o javnom vodovodu“Službeni list broj 10; 17.06.2015. str 215.

 

Odluke iz 2014. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu“ , Službeni list broj 20; 06.11.2014. str 369.
 2. „Odluka o sahranjivanjima i grobljima“Službeni list broj 23; 29.12.2014. str 454.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o komunalnom redu“ Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 118.
 2. „Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i atmosferskih voda“ Službeni list broj 11; 12.06.2013. str 306.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o autotaksi prevozu“ Službeni list broj 16. 18.20.2012. str. 382.
 2. „Odluka o rangiranju saobraćajnica na teritoriji opštine Plandište za polaganje praktičnog ispita i praktične obuke kandidata za vozače“ Službeni list broj 16. 18.20.2012. str. 389.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Odluke iz 2020. godine:

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 221.

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park Dvorca Jagodić“, Službeni list broj 28; 20.12.2018. str 749.

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom Opštine Plandište za period od 2017. – 2027. godine“, Službeni list broj 27; 22.12.2016. str 579.

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine“, Službeni list broj 3; 27.02.2015. str 74.
 2. „Odluka o izmeni Odluke o zaštiti spomenika prirode „Stari park u Velikom Gaju“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 138.
 3. „Odluka o izmeni Odluke o zaštiti spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 139.
 4. „Odluka o izmeni Odluke o visini troškova u postupku procene uticaja na životnu sredinu“, Službeni list broj 9; 29.05.2015. str 140.


Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o naknadi i unapređivanje životne sredine“, Službeni list broj 5; 26.02.2013. str 79.
 2. „Odluka o zaštiti spomenika prirode „ Stari Park u Velikom Gaju“, Službeni list broj 10; 12.06.2013. str 195.
 3. „Odluka o zaštiti spomenika Prirode „Park dvorac Jagodić“, Službeni list broj 10; 12.06.2013. str 243.

POLJOPRIVREDA

Odluke iz 2022. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište“, Službeni list broj 7: 28.03.2022., str. 116.
 2.  Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište, Službeni list broj 2; 13.01.2022. str. 7.

Odluke iz 2021. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište“, Službeni list broj 2; 02.02.2021. str. 21.
 2. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište, Službeni list broj 9; 13.05.2021. str. 150.

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište , Službeni list broj 10; 16.04.2020. str. 154.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“, Službeni list broj 5; 01.03.2019. str. 78.
 2. „Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište sa Oglasom za prikupljanje pisanih  ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište, Službeni list broj 32; 04.11.2019. str. 902.

 

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ , Službeni list broj 7; 16.03.2018. str. 112.
 2. „Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja na korišćenje bez nadoknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini“, Službeni list broj 17; 10.08.2018. str. 453.
 3. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“, Službeni list broj 23; 17.10.2018. str. 586.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ Službeni list broj 27; 17.10.2017. str. 794.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ Službeni list broj 20; 29.08.2016. str. 425.
 2. „Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište“ Službeni list broj 25; 18.11.2016. str. 534.


Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva, zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete“ Službeni list broj 16; 18.12.2012. str. 401.

VANREDNE SITUACIJE

Odluke iz 2022. godine:

 1. Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i jedinica za uzbunjivanje opštine Plandište, Službeni list broj 19. 21.07.2022.

Odluke iz 2020. godine:

 1. „Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Opštine Plandište za vreme trajanja vanrednog stanja“, Službeni list broj 9. 08.04.2019.  str. 151.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 33. 18.11.2019.  str. 929.
 2. „Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i postavljenju poverenika i zamenika poverenika na teritoriji opštine Plandište“, Službeni list broj 33. 18.11.2019.  str. 937.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci“Službeni list broj 24. 06.10.2017.  str. 620.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o izmeni Odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije“, Službeni list broj 16. 08.06.2016.  str. 326.

 

Odluke iz 2015. godine:

 1. „Odluka o izmeni odluke o formiranju štaba za vanredne situacije“, Službeni list broj 22. 23.12.2015. str. 442.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o izmeni i dopuni Oluke o formiranju štaba za vanredne situacije“ Službeni list broj 21. 20.12.2013. str 490.

 

Odluke iz 2012. godine:

 1. „Odluka o formiranju štaba za vanredne situacije“ Službeni list broj 10. 28.08.2012. str. 204
 2. „Odluka o organizaciji i finansiranju Civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 235
 3. „Odluka o obrazovanju poverenika i jedinica Civilne zaštite na teritoriji opštine Plandište“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 244
 4. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o formiranju Štaba za vanredne Situacije“ Službeni list broj 11. 16.10.2012. str. 247
 5. „Odluka o određivanju osposobnjenih preduzeća i drugih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Plandište“ Službeni list broj 14. 20.11.2012. str. 345

INFORMISANJE

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o objavljivanju akata u „Službenom listu opštine Plandište“;“ Službeni list broj 34; 20.12.2017. str. 964.
 2. „Odluka o dostupnosti javnih informacija o radu organa opštine Planadište“ Službeni list broj 34; 20.12.2017. str. 967.

JAVNA PREDUZEĆA

Odluke iz 2022. godine:

 1. „Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište“Službeni list broj 11; 20.05.2022. str 203.

Odluke iz 2021. godine:

Odluke iz 2020. godine:

 1. Odluka o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, Službeni list broj 15; 27.05.2020. str 238.
 2. Odluka o izmeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, Službeni list broj 15; 27.05.2020. str 240.
 3. Ispravka Odluke o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište , Službeni list broj 21; 29.07.2020. str 298.

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora Javnog preduzeća čiji je osnivač Opština Plandište“, Službeni list broj 16; 21.06.2019. str 385.

Odluke iz 2018. godine:

 1. „Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo“, Službeni list broj 8; 20.04.2018. str 180.
 2. „Odluka o cenama komunalnix usluga Javnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str 711.
  „Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Javnog preduzeća „Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str 710.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća “Polet” Plandište“, Službeni list broj 6; 07.02.2017. str 407.
 2. „Odluka suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad“, Službeni list broj 9. 09.03.2017. str 235.
 3. „Odluka o sprovođenju Janog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište“, Službeni list broj 9. 09.03.2017. str 241.

 

Odluke iz 2016. godine:

 1. „Odluka o davanju saglasnosti na inicijativu Javnog preduzeća “Polet” Plandište, upućenu Vladi Republike Srbije“, Službeni list broj 19; 05.08.2016. str 407.


Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o promeni osnivačkog akta Društveno javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 7; 25.04.2013. str 186.
 2. „Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 317.
 3. „Odluku o izmeni i dopuni odluke o promeni osnivačkog akta društvenog javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 14; 24.09.2013. str 360
 4. „Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad članovima Nadzornog odbora JKP „Polet“ Plandište“, Službeni list broj 21; 20.12.2013. str 491.

MESNE ZAJEDNICE

Odluke iz 2019. godine:

 1. „Odluka o mesnim zajednicama“, Službeni list broj 11; 18.04.2019. str 191.

 

Odluke iz 2017. godine:

 1. „Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama“, Službeni list broj 24; 06.10.2017. str 617.

 

Odluke iz 2013. godine:

 1. „Odluka o mesnim zajednicama“, Službeni list broj 11; 25.06.2013. str 293.

SARADNJA SA DRUGIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA