PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

 

 

 

 

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sva dokumenta koja se odnose na podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju Organicacije civilnog društva opštine Plandište za 2020. godinu. 

Opširnije o sufinansiranju programa i projekata za 2020. godinu

 

 

 

PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

 

 

 

 

 

Ovde možete pogledati i preuzeti sva dokumenta koja se odnose na podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju Organicacije civilnog društva opštine Plandište za 2019. godinu. 

 

PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sva dokumenta koja se odnose na podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju Organicacije civilnog društva opštine Plandište za 2018. godinu. 

 

PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Ovde možete pogledati i preuzeti sva dokumenta koja se odnose na podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju Organicacije civilnog društva opštine Plandište za 2017. godinu.