Odluku o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu možete pogledati ovde.

Kontakt:

Šef odseka za lokalnu poresku administraciju: Aleksandar Savkov
Telefon: 013/862-298
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište (kancelarija broj 5)
E-mail: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs