Zahvaljujući projektu pod nazivom „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“ koje sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Švajcarske vlade. Urađeno je istraživanje na temu „Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava“.

Istraživanjem koje je rađeno u cilju projekta, obuhvaćeno je ukupno 119 jedinica lokalnih samouprava u kojima je u zadnje četiri godine Državna revizorska institucija radila kontrolu finansijskog poslovanja lokalnih samouprava. Na osnovu izveštaja o reviziji jedinica lokalnih samouprava koje je objavila Državna revizorska institucija, projektom su predloženi sledeći kriterijumi za rangiranje jedinica lokalnih samouprava po uspešnosti poslovanja, odnosno upravljanja javnim finansijama. Kriterijumi obuhvataju: Obim i finansijski uticaj neslaganja (nepravilnosti) utvrđenih tokom redovnih revizija u odnosu na ukupno izvršenje budžeta, Vrstu revizorskog mišljenja izraženu nakon obavljene revizije, Status angažovanja internih revizora u jedinicama lokalnih samouprava, Stepen efikasnosti u ispravljanju grešaka (nepravilnosti) nakon obavljene revizije, Stepen izvršenja budžeta u odnosu na plan, Obim mera preduzetih u postupku revizije i Potraživanja po osnovu poreza na imovinu u odnosu na prihode od poreza na imovinu. Na osnovu toga, formirana je Rang lista lokalnih samouprva po stepenu efikasnosti upravljanja javnim finasijama. Od 119 gradova i opština, Opština Plandište je po efikasnosti upravljanjem javnim finansijama rangirana na 8. mesto.

            Predsednik opštine, Jovan Repac, 14. decembra je u Beogradu primio nagradu za Opštinu Plandište koja je primer dobre prakse za efikasno upravljanje javnim finasijama. Nagradu su uručili predstavnici Državne revizorske institucije i predstavnici UNDP-a.