PREDSTAVNICI OPŠTINE PLANDIŠTE NA PRVOJ KONFERENCIJI

Na poziv Internacionalnog klastera ROVEST u Rumuniji koji je opština Plandište dobila posredstvom Konzulata Srbije u Temišvaru, delegacija opštine Plandište koju je predvodio Vladan Mladenović, zamenik predsednika Skupštine opštine Plandište je prisustvovala na Evropskoj regionalnoj konferenciji, Prvog internacionalnog klastera ROVEST u Rumuniji koja se održavala od 17. do 19. januara 2018. godine u Temišvaru.

Po rečima organizatora, prof. Gabrijela Ilin, predsednice Klastera ROVEST, konferencija je bila namenjena stanovnicima rumunskog i srpskog dela Banata  sa željom da se uspostave i učvrste prekogranične makroekonomske veze. Imajući u vidu da je otvoren Drugi poziv za Intereg program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Predstavnici opštine Plandište su Konferciji prisutvovali 19. januara i pratili prezentacije sa akcentom na javne nabavke. Predavači koji su vrsni međunarodni i domaći stručnjaci i eksperti u domenu javnih nabavki i menadžmentu, govorili su na temu centralizacije i decentralizacije javnih nabavki, savetodavnih usluga u Rumuniji, klastera i lanca snabdevanja i internacionalizacije opštinskih usluga.

Učesnici konferencije bili su u prilici da čuju i primere dobre prakse kao što je međunarodni projekat dalekovoda Pančevo –Rešica u ukupnoj dužini od oko 130 km. U okviru ove prezentacije, pohvaljena je srpska strana koja je tri meseca pre roka završila projekat.

Predstavnici opštine Plandište su bili pozvani da prisutnima govore o iskustvu u realizaciji prekograničnih projekata  i značaju projekata za jednu lokalnu zajednicu poput opštine Plandište. Na kraju konferencije , svim učesnicima uručene su zahvalnice.