ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“број :61/2006, 65/2008, 41/2009 и 112/2015) и члана 15. тачка 21. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-11-05096/2018-14 од 31.07.2018. године, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 10.08.2018. године, донела је ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  И  КОРИШЋЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ  ПЛАНДИШТЕ.

Комплетан текст Годишњег програма можете погледати овде.

Scroll to Top