Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016 i 88/2019), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon) i člana 40. stav 1. tačka 12. Statuta Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 30/2018), Skupština opštine Plandište, na sednici održanoj dana 15.07.2022. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište. Miroslav Petrović, master menadžer iz Plandišta, imenuje se za direktora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, na period od 4 (četiri) godine.

Kompletno Rešenje o imenovanju možete pogledati ovde.