Info centar Crvenog krsta Plandište će raditi svakog dana u vremenu od 8 do 19:30 sati.

Nadležnosti info centra su:

– za starije osobe koje žive same i koje nemaju porodicu koja može da im pruži podršku, vršiće se evidentiranje potreba u nabavci osnovnih životnih namirnica i higijenskih sredstava;

– davanje osnovnih informacija o korona virusu, ponašanju i merama zaštite;

– davanje informacija o dostupnim uslugama na nivou lokalne zajednice;

– za osobe koje prijavljuju simptome infekcije korona virusom, upućivanje na brojeve telefona Doma zdravlja.

Brojevi telefona info centra su: 861-862 i 861-210.