U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH, raspisan je javni poziv za preduzetnike, mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije za učešće u projektu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji. Pravo na učešće u javnom pozivu imaju preduzeća koja imaju potrebe za zapošljavanjem i angažovanjem radne snage, kao i da se prijave za podršku u obliku ko-finansiranja stručnih obuka ali i podrške za selekciju kandidata, koje čine pre svega lica romske nacionalnosti, ali i drugi pripadnici marginalizovanih, teško zapošljivih kategorija (mladi, dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, osobe preko 50 godina starosti itd).

Više informacija o samom pozivu možete videti u tekstu Javnog poziva, kao i na linku: https://www.ukljucise.org/javni-poziv-za-kompanije-2021, gde se nalazi i prijavni formular, kao i informacija gde i kako se prijaviti. Za dodatne informacije možete se obratiti GFA consulting group GMbH, koja realizuje ovaj poziv, i to Marijani Simić na  marijana.simic@gfa-group.de ; 060-4405569, i Miodragu Shresthi na miodrag.shrestha@gfa-group.de ; 064-2578113.