Poslednja, 57. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je  danas,  08.12.2017.godine. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac koji je pre usvajanja dnevnog reda rekao da, o tački Predlog Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja , većnici ne  izjašnjavaju Ova tačka se prihvata  samo kao informacija. Na dnevnom redu 57.sednice Opštinskog veća, bilo je ukupno 8 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa  poslednje  dve sednice,  većnici su  prvo razmatrati Predlog Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na Javni uvid nacrta Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018.godinu. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da je Budžet za 2018.godinu projektovan na preko 545 miliona dinara, i da se u narednoj godini najveći prilivi očekuju od poreza na zarade, 17,5%, od zakupa poljoprivrednog zemljišta i od trasfera sa viših nivoa.Takođe je rečeno da je Odluka o budžetu za 2018.godinu definisana kao razvojna.Utvđeni Nacrt Odluke se stavlja  na javni uvid koji se može izvršiti do 12.12. 2017.godine. Nacrt će se alaziti  na internet prezentaciji Opštine Plandište. Takođe, sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Opštinske uprave Plandište, u Odeljenju za privredu, lokalno-ekonomski razvoj finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju, Odsek za finansije i budžet, privredu i Ler, radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 13,00 sati.

Nakon toga većnici su  utvrdili Predlog Odluke o matičnim područjima po kojoj će opština Plandište ubuduće imati 3 matična područja i Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštine Plandište po kojem je, između ostalog  definisan odnos prema strankama, odnosno ponašanje službenika u javnim nastupima, poštovanje radnog vremena i standardi odevanja na radnom mestu.

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća usvojen je i  Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije Opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da će za školsku 2017/2018,godinu ovu pomoć u iznosu od 5.000 dinara primati 34 studenta. Novčana pomoć se isplaćivati u 10 mečnih rada i to za novembar i decembar 2017.godine i za januar,februar, mart, april, maj, jun i septembar 2018.godine.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.